گرفتن مقدار توپ آسیاب گلوله ای برای اضافه کردن قیمت

مقدار توپ آسیاب گلوله ای برای اضافه کردن مقدمه

مقدار توپ آسیاب گلوله ای برای اضافه کردن